Представянето на проекта „Нововъзникващи методи за ранно откриване на горски пожари, използващи безпилотни летателни апарати и сензорни мрежи LoRaWAN“ бе направено на Двадесет и осмата годишна конференция на EAEEIE от инженер Йордан Райчев – докторант в катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (PP4). Събитието се проведе в периода между 26 и 28 септември 2018 г. в Рейкявик Исландия. Целта на проекта беше да се представят два различни подхода за ранно откриване на горски пожари. Първият от тези подходи се основава на система, състояща се от няколко безпилотни летателни апарата и наземни камери. Това е системата THEASIS – основният резултат на проекта SFEDA. Проектът изследва също така и възможността за откриване на горски пожари с помощта на мрежа от възли и портали на датчици LoRaWAN. На конференцията присъстваха членове на екипа SFEDA за PP4: доц. д-р Нина Бенчева, доц. д-р Йоана Русева и ас. д-р Дияна Кинанева. По време на конференцията членовете на екипа на SFEDA представиха 5 доклада. Към отчета е приложен помощен материал.

Who's Online

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта