Презентацијата на трудот „Новопојавени методи за навремено откривање на шумски пожари со употреба на беспилотни летала и мрежа на сензори LoRaWAN“ се изврши на 28мата Годишна Конференција ЕАЕЕИЕ од м-р Маш. Јордан Рајчев, докторант на Одделот за Телекомуникации на Универзитетот во Русе „Ангел Канчев“ (PP4). Настанот беше одржан во периодот од 26ти до 28ми Септември 2018 во Рејќавик во Исланд. Цел на трудот беше презентацијата на два различни пристапи што се однесува на навременото откриваше на шумски пожари. Првиот пристап од овие се заснова на еден систем кој е составен од еден број на беспилотни летала и земни камери. Овој систем е системот THEASIS, кој е и примарниот резултат од проектот SFEDA. Трудот го истражува исто така и откривањето на шумски пожари со употреба на мрежа од јазли и сензорски порти LoRaWAN. Конференцијата ја следеше исто така и Вонреден професор д-р Нина Бенчева, Вонреден професор д-р Јоана Русева и Доцент д-р Дијана Кинанева – сите членови на тимот SFEDА за PP4. Членовите на тимот SFEDA ги презентираа петте трудови за време на конференцијата. Во извештајот е прикачен помошен материјал.

Search

Who's Online

Имаме присутни 22 гости и нема членови