News

В рамките на проекта CiProVoT европейските доброволци за гражданска защита посетиха обектите на APD DEPIN и бяха информирани за работата на дирекция „Гражданска защита“, включително европейските трансгранични дейности сред които е и SFEDA. Техническата визита се проведе в сградата на Децентрализираната администрация на Пелопонес, Западна Гърция и Йонийските острови. На нея всички доброволци бяха информирани за проекта SFEDA и неговите ползи.

В България проектът беше представен и разпространен на националната годишна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе. На нея бяха представени и публикувани материалите на два проекта – РЕШЕНИЕ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТНА ПЛАТФОРМА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАШИНА ЗА НЕВРОННИ МРЕЖИ и НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ.

На 6 юли 2018 година, Димитрис Кацарос – член на екипа на PP2, направи презентация на тема „Иновативни практики в гражданската защита“, където спомена за проекта SFEDA. Конференцията с продължителност два дни (6 и 7 юли), се състоя в ROYAL PATRAS.

Проектът SFEDA бе представен от четирима негови създатели (гл. ас. д-р Иванка Цветкова, доц. д-р Нина Бенчева, доц. д-р Йоана Русева и проф. дн инж. Михаил Илиев) в рамките на дискусията „Дунавският регион – цялостен, функционален, конкурентен и безопасен“, която се състоя по време на конференцията „Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – настояще и бъдеще“. Конференцията беше едно от трите основни събития в рамките на срещата „Дунавска триада“, организирана от Регионалния информационен център на Русе на 4 и 5 октомври 2018 година. Проектът бе представен след покана на директора на Регионалния информационен център на Русе г-жа Камелия Махакян. Към отчета е приложен помощен материал.

Защитената зона Котичи – Строфилия е част от Община Западна Ахая. На 28 ноември 2018 г. в конферентната зала на общината, пред голямата аудитория, бе представен проектът на SFEDA. Събитието бе организирано от Община Западна Ахая, местната Префектура и Децентрализираната администрация на Пелопонес, Западна Гърция и Йонийските острови, с цел да се информира местната общност за проекта на SFEDA и неговите ползи.

https://far-west.gr/2018/11/dytiki-achaΐa-parousiasi-tou-ergou-epoptias-dasikon-periochon-me-drone/

Who's Online

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта