Στις 12-14/4/2019 θα συμμετέχουμε στην 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras lnnovation Quest (PATRAS IQ).