Έγινε παρουσίαση και διάδοση του έργου στο Εθνικό Ετήσιο Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Ρούσε και της Ένωσης Επιστημόνων της Ρούσε στη Βουλγαρία. Παρουσιάστηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο εργασίες - ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΡΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONES, στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου.