Στα πλαίσια του έργου CiProVoT οι Ευρωπαίοι εθελοντές πολιτικής προστασίας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της APD DEPIN και ενημερώθηκαν για τις ενέργειες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών διασυνοριακών δραστηριοτήτων όπως η SFEDA. Η τεχνική αυτή συνάντηση έλαβε χώρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκαν όλοι οι εθελοντές σχετικά με το έργο SFEDA και τα οφέλη του.