На 07.03.2019 посетихме Университета в Патра, в местността Лутра Ирминис, в района на Строфилия, за да изследваме опитната зона.

Присъстваха представители на Противопожарната служба и Агенцията за управление на влажните зони Котихи-Строфилия, които предоставиха необходимата информация за спецификата на района и по-конкретно за релефа, растителността и климатичните условия.

Who's Online

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта