News

На 01 и 02 ноември 2018 година се проведе Второто съвещание за напредъка по програмата SFEDA. То беше организирано от Института за изследване на горите ELGO „ДИМИТРА“ (PP3) и се проведе в Института за изследване на горите ELGO „ДИМИТРА“ в град Солун.

Meeting Agenda

Проектът SFEDA бе представен от четирима негови създатели (гл. ас. д-р Иванка Цветкова, доц. д-р Нина Бенчева, доц. д-р Йоана Русева и проф. дн инж. Михаил Илиев) в рамките на дискусията „Дунавският регион – цялостен, функционален, конкурентен и безопасен“, която се състоя по време на конференцията „Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – настояще и бъдеще“. Конференцията беше едно от трите основни събития в рамките на срещата „Дунавска триада“, организирана от Регионалния информационен център на Русе на 4 и 5 октомври 2018 година. Проектът бе представен след покана на директора на Регионалния информационен център на Русе г-жа Камелия Махакян. Към отчета е приложен помощен материал.

На 09 и 10 май 2018 година се проведе Първото съвещание за напредъка по програмата SFEDA. То беше организирано от Кипърския технологичен университет (PP6) и общността на Пано Платрес (PP7) и се проведе в Културния център на Платрес, в зала „Георгос Сеферис“ в Пано Платрес.

Meeting Agenda

На 6 юли 2018 година, Димитрис Кацарос – член на екипа на PP2, направи презентация на тема „Иновативни практики в гражданската защита“, където спомена за проекта SFEDA. Конференцията с продължителност два дни (6 и 7 юли), се състоя в ROYAL PATRAS.

Защитената зона Котичи – Строфилия е част от Община Западна Ахая. На 28 ноември 2018 г. в конферентната зала на общината, пред голямата аудитория, бе представен проектът на SFEDA. Събитието бе организирано от Община Западна Ахая, местната Префектура и Децентрализираната администрация на Пелопонес, Западна Гърция и Йонийските острови, с цел да се информира местната общност за проекта на SFEDA и неговите ползи.

https://far-west.gr/2018/11/dytiki-achaΐa-parousiasi-tou-ergou-epoptias-dasikon-periochon-me-drone/

Who's Online

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта