Проектът SFEDA бе представен от четирима негови създатели (гл. ас. д-р Иванка Цветкова, доц. д-р Нина Бенчева, доц. д-р Йоана Русева и проф. дн инж. Михаил Илиев) в рамките на дискусията „Дунавският регион – цялостен, функционален, конкурентен и безопасен“, която се състоя по време на конференцията „Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – настояще и бъдеще“. Конференцията беше едно от трите основни събития в рамките на срещата „Дунавска триада“, организирана от Регионалния информационен център на Русе на 4 и 5 октомври 2018 година. Проектът бе представен след покана на директора на Регионалния информационен център на Русе г-жа Камелия Махакян. Към отчета е приложен помощен материал.

Who's Online

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта