News

В рамките на проекта CiProVoT европейските доброволци за гражданска защита посетиха обектите на APD DEPIN и бяха информирани за работата на дирекция „Гражданска защита“, включително европейските трансгранични дейности сред които е и SFEDA. Техническата визита се проведе в сградата на Децентрализираната администрация на Пелопонес, Западна Гърция и Йонийските острови. На нея всички доброволци бяха информирани за проекта SFEDA и неговите ползи.

В България проектът беше представен и разпространен на националната годишна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе. На нея бяха представени и публикувани материалите на два проекта – РЕШЕНИЕ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТНА ПЛАТФОРМА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАШИНА ЗА НЕВРОННИ МРЕЖИ и НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ.

На 16 и 17 май 2019 година ще се проведе Третото съвещание за напредъка по програмата SFEDA. То ще бъде организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“ (PP4) и дирекцията на природен парк „Русенски Лом“ (PP5).

От 12 до 14 април 2019 година ще участваме в Шестото изложение за иновации и трансфер на ноу-хау Patras lnnovation Quest (PATRAS IQ).

Who's Online

В момента има 36  гости и няма потребители и в сайта