Në kuadër të veprës CiProVoT vullnetarët evropianë të mbrojtjes civile vizituan mjediset e APD DEPIN dhe u informuan për hapat e kryera nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile përfshirë edhe veprimtaritë evropiane ndërkufitare si SFEDA. Ky takim teknik u krye në Administratën e Decentralizuar të Peloponezit, Greqisë Perëndimore dhe Detit Jon, përgjatë secilës u informuan të gjithë vullnetarët lidhur me projektin SFEDA dhe dobitë e tij.

Search

Who's Online

Kemi 205 vizitues e asnje perdorues online