U bë prezantimi dhe përhapja e projektit në Konferencën Kombëtare Vjetore të Universitetit të Ruse dhe Bashkimit të Shkencëtareve të Ruse në Bullgari. U prezantuan dhe u publikuan dy punime – ZGJIDHJE PËR LOKALIZIMIN NË KOHË TË ZJARRIT NË PYJE ME PËRDORIMIN E PLATFORMËS SË AEROPLANËVE DHE MJETEVE KOMPJUTERIKE TË RRJETIT NEURAL dhe VROJTIMI DHE ANALIZA E ZONAVE TË LARGËTA PYJORE SI DHE LOKALIZIMI NË KOHË I ZJARRIT TË PYJEVE ME PËRDORIMIN E DRONE-ve, në kuadër të punimeve të konferencës.

Search

Who's Online

Kemi 41 vizitues e asnje perdorues online