News

Më dt. 16-17/5/2019 do të realizohet progress meeting i 3-të i programit SFEDA. Takimin do ta organizojnë University of Ruse "Angel Kanchev" (PP4) dhe Directorate of Nature Park Rusenski Lom (PP5).

Më dt. 1-2/11/2018 u realizua progress meeting i 2-të i programit SFEDA. Takimi i organizua nga Instituti i Kërkimeve Pyjore - ΕLGO “DIMITRA” (PP3) dhe u bë në Institutin e Kërkimeve Pyjore - ΕLGO “DIMITRA” në Thessaloniki.

Meeting Agenda

Më dt. 9-10/5/2018 u realizua progress meeting i 1-rë i programit SFEDA. Takimi u organizua nga Universiteti Teknologjik i Qipros (PP6) dhe Komuna e Pano Platron (PP7) dhe u bë në Qendrën Kulturore Platron, në sallën “Giorgos Seferis” në Pano Platres.

Meeting Agenda

Artikuj te tjere...

Search

Who's Online

Kemi 78 vizitues e asnje perdorues online