В България проектът беше представен и разпространен на националната годишна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе. На нея бяха представени и публикувани материалите на два проекта – РЕШЕНИЕ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТНА ПЛАТФОРМА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАШИНА ЗА НЕВРОННИ МРЕЖИ и НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОНОВЕ.

Who's Online

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта