Το έργο SFEDA παρουσιάστηκε από τέσσερις εκπροσώπους του έργου (Επίκ. Καθ. Ivanka Tsvetkova, PhD, Αναπλ. Καθ. Nina Bencheva, PhD, Αναπλ. Καθ. Yoana Ruseva, PhD και Καθ. Mihail Iliev, DSc) στο πλαίσιο της συζήτησης «Η περιοχή του Δούναβη - πλήρης, λειτουργική, ανταγωνιστική και ασφαλής», που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Η Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη - Παρόν και Μέλλον». Το συνέδριο αποτελούσε μια από τις τρεις κύριες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου «Τριάδα του Δούναβη» που φιλοξένησε το Περιφερειακό Κέντρο Ενημέρωσης της Ρούσε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2018. Το έργο κλήθηκε να συμμετάσχει κατόπιν πρόσκλησης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Κέντρου Ενημέρωσης της Ρούσε - Κας Kamelia Mahakian. Στην αναφορά επισυνάπτεται βοηθητικό υλικό.