Projekti SFEDA u prezantua nga katër përfaqësues të projektit (Profesore e asociuar Ivanka Tsvetkova, PhD, Profesore e asociuar Nina Bencheva, PhD, Profesore e asociuar Yoana Ruseva, PhD dhe Profesori Mihail Iliev, DSc) në kuadër të diskutimit «Zona e lumit Danub – e integruar, funksionale, antagoniste dhe e sigurt», që u zhvillua përgjatë konferencës «Strategjia e BE-së për zonën e lumit Danub – e tashmja dhe e ardhmja». Konferenca përbënte një nga veprimtaritë kryesore në kuadër të konferencës «Triniteti i lumit Danub» që organizoi Qendra e Informacionit të Rrethit Ruse më dt. 4 dhe 5 tetor 2018. Projekti u thirr që të marrë pjesë në bazë të ftesës së Drejtoreshës së Qendrës së Informacionit të Rrethit Ruse – zonjës Kamelia Mahakian. Në referim bashkëngjitet material ndihmës.

Search

Who's Online

Kemi 39 vizitues e asnje perdorues online