Στις 30-31/10/2017 πραγματοποιήθηκε το kick-off meeting του προγράμματος SFEDA. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανολόγων&Αεροναυπηγών Μηχανικών(Lead Partner) και έγινε στο κτήριο του Τμήματος Μηχανολόγων&Αεροναυπηγών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Meeting Agenda