Στις 9-10/5/2018 πραγματοποιήθηκε το 1ο progress meeting του προγράμματος SFEDA. Η συνάντηση διοργανώθηκε από Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(PP6) και την Κοινότητα Πάνω Πλατρών(PP7) και έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών, στην αίθουσα Γιώργος Σεφέρης στις Πάνω Πλάτρες.

Meeting Agenda