Στις 1-2/11/2018 πραγματοποιήθηκε το 2ο progress meeting του προγράμματος SFEDA. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” (PP3) και έγινε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” στην Θεσσαλονίκη.

Meeting Agenda