Στις 28 Νοεμβρίου 2018 παρουσιάστηκε το έργο SFEDA ενώπιον μεγάλου ακροατηρίου στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου υπάγεται η προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου - Στροφιλιάς. Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Τοπική Νομαρχία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας όσον αφορά το έργο SFEDA και τα οφέλη του.

https://far-west.gr/2018/11/dytiki-achaΐa-parousiasi-tou-ergou-epoptias-dasikon-periochon-me-drone/