Στις 6 Ιουλίου 2018 ένα μέλος της ομάδας του PP2, ο Δημήτρης Κατσαρός, έκανε μια παρουσίαση με τίτλο «Καινοτόμες Πρακτικές στην Πολιτική Προστασία», όπου αναφέρθηκε το έργο SFEDA. Το συνέδριο είχε διάρκεια δύο ημέρες, 6-7 Ιουλίου, και έλαβε χώρα στο ROYAL PATRAS.

Κατά την παρουσίαση του, ο Κος Κατσαρός εξήγησε τη γενικότερη ιδέα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου SFEDA.

https://www.pelopevents.gr/?section=2650&language=el_GR

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και μέρη της παρουσίασης